Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe nt. nowej normy ISO 9001:2015.

Miejsce: Poznań

Program:

1. Wprowadzenie do nowej struktury, terminologii i koncepcji ISO 9001:2015

2. Zasady zarządzania jakością

3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

- Kontekst organizacji

- Przywództwo

- Planowanie

- Wsparcie

- Działania operacyjne

- Ocena efektów działania

- Doskonalenia

4. Etapy skutecznego wdrożenia wymagań ISO 9001:2015

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: biuro@proquality.pl

©2018 Centrum Jakości ProQuality