WDROŻENIE I PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI

Rzetelnie przygotujemy Państwa firmę do uzyskania certyfikatu:

 • systemów zarządzania jakością ISO 9001 
 • systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001
 • systemów zarządzania ciągłością działania ISO 22301 
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
 • systemów zarządzania energią ISO 50001
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 
 • systemów zarządzania dla dostawców z branży lotniczej EN 9120 / AS 9120A 
 • Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych GDP 
 • standardu dla usług logistycznych IFS Logistic
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw ISO 28000
 • systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001
 • standardu dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem SA 8000

DOSKONALENIE SYSTEMÓW

Doradzamy przy doskonaleniu posiadanych systemów, oferujemy wsparcie przy utrzymaniu systemów.

AUDITY WEWNĘTRZNE

Przeprowadzimy audyty wewnętrzne w Państwa organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami norm  ISO 9001, ISO 14001ISO/IEC 27001ISO 22301, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000,  ISO 22716, EN 9120 / AS 9120A , GDP, GMP, IFS Logistic, ISO 37001, SA 8000.
Nasi konsultanci to kwalifikowani audytorzy współpracujący z wiodącymi jednostkami certyfikującymi.
 

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU

Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. jakości oraz Pełnomocnika ds. zintegrowanych systemów zarządzania (zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bhp, zarządzania bezpieczeństwem informacji) w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Nasi konsultanci posiadają 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.